Gallery STAINU Temanggung

    gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail

Susunan Pengurus

Lampiran
Surat Keputusan Ketua STAINU Temanggung
No: STAINU/X.10.PP.00.9/124.a/2007
Tentang
Pusat Studi Wanita
STAINU Temanggung Masa Bhakti 2007-2009

SUSUNAN PENGURUS
PUSAT STUDI WANITA
STAINU TEMANGGUNG MASA BHAKTI 2007-2009

Penanggung jawab
Prof. DR.H.Abdullah Hadziq, MA
Ketua
Titik Rahmawati, M.Ag
Wakil Ketua
Martin Amnillah, S.Ag, M.Pd
Sekretaris
  1. Khikmatun Khasanah, SE
  2. Rini Indiwiyati, SE
Bendahara
  1. Ratna Wijayanti, SE
  2. Rahayu, S.Ag
Anggota
  1. Dra. Siti Roichanah, M.SI
  2. Aisyah, S.Pd
  3. Dra. Uswatun Chasanah, M.SI
  4. Siti Purwatiningsih, SE
Temanggung, 30 April 2007
a/n Ketua
Puket I Bidang Akademik.


Drs. H.M. BAEHAQI RM., MM
            NPK: 010 010 086